Úvod

Vážení přátelé,

s potěšením Vás vítáme na internetové stránce firmy KOMET-CZRE, s.r.o. Ostrava a nabízíme Vám spolupráci při řešení problémů v oblasti bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

V rámci této spolupráce Vám beze zbytku předáme znalosti a zkušenosti, které jsme získali především:

  • profesionální činností ve výškách a nad volnou hloubkou od roku 1981
  • zavedením a udržováním systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 pro: Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nákup, prodej, servis OOPP, slaňovacích a záchranných zařízení včetně poradenské, školící a revizní činnosti.
  • školení uživatelů a osob odborně způsobilých
  • servis bezpečnostní techniky
  • poradenství při identifikaci a eliminaci rizik pro činnosti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky včetně řešení evakuačních a záchranných systémů
  • výše uvedené činnosti vycházejí z platné české a evropské legislativy pro BOZP ve výškách a nad hloubkou.
  • držitelem certifikátu kvality je naše firma od roku 2001. 

OOPP proti pádu a slaňovací zařízení se značkou CE pochází z produkce francouzské firmy Capital Safety, světového lídra v osobních ochranných pracovních prostředcích.

Obrazová část stránek představuje základní typy dodávaných OOPP proti pádu, slaňovacích a záchranných zdvihacích zařízení.

Úplné informace o obchodních podmínkách vč. informací o technických a legislativních novinkách, odborných publikacích z oblasti OOPP a instruktážních videoprogramech získáte při osobních jednáních, která upřednostňujeme.

Ujišťujeme Vás, vážení přátelé, že vysoká kvalita výrobků a poskytovaných služeb, nejdelší tradice v České republice spolu se seriozním jednáním tvoří trvalý princip činnosti firmy KOMET-CZRE s.r.o.

S přátelským pozdravem

Martin Suchel
jednatel