Služby

  • Prodej osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky nebo do volné hloubky (OOPP)
  • Školení uživatelů a osob odborně způsobilých
  • Servis bezpečnostní techniky, pravidelné periodické prohlídky a zkoušky OOPP
  • Poradenství při identifikaci a eliminaci rizik pro činnosti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky včetně řešení evakuačních a záchranných systémů

Všechny výše uvedené činnosti vycházejí z platné české a evropské legislativy pro BOZP ve výškách a nad hloubkou.
Držitelem certifikátu kvality je naše firma od roku 2001.